Hyvä työ, parempi mieli.

Minä uskon, että työelämään kaivataan muutosta. Siksi ryhdyin kirjoittamaan tätä blogia. Toivon kirjoitusteni innostavan myös sinua.

Blogini aiheet

Johtaminen

Hierarkiaan tai valtaan pohjautuva johtaminen ei tuo enää kilpailuetua. Johtajan tärkeimpiä tehtäviä on toimia yksilöiden ja organisaation kasvun mahdollistajana. Johtajuutta tarvitaan suunnan ja reunaviivojen luomiseen.

Menestyksekäs johtaminen nykyisessä toimintaympäristössä korostaa uusia taitoja. Tarvitaan kykyä erottaa liiketoiminnan kannalta oleellisia asioita nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Rohkeutta tehdä ketterästi päätöksiä. Ihmisten ja yksilöiden johtamiseen tarvittavat taidot korostuvat.

Onnistuminen näissä edellyttää hyvää itsetuntemusta, avoimuutta ja tervettä nöyryyttä kasvaa. Kasvu tapahtuu omalla epämukavuusalueella.

Kulttuuri

Kulttuuri on menestyvän yrityksen ja hyvinvoinnin polttoainetta. Se on jaettu – joskus sanoittamaton - kokoelma uskomuksia, asenteita ja toimintatapoja. Parhaimmillaan se siivittää organisaation sen yhteistä tehtävää kohti. Se luo pohjan, johon yksilöt voivat identifioitua ja luo näin hyvinvointia. Kulttuurin ja tavoitteiden välinen ristiriita puolestaan rapauttaa toimintaa. Vahvan, yrityksen tavoitteita palvelevan kulttuurin luonti on keskeinen organisaation menestystekijä.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on yritysten ja organisaatioiden keskeinen voimavara. Hyvinvoiva henkilöstö on tuottavampaa ja syntyy positiivinen kierre, jossa liiketoiminta ja yksilöt kukoistavat. Motivaatio, työyhteisö ja työn koettu merkityksellisyys ovat tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä. Nämä korostuvat tulevaisuuden työelämässä. Tasapaino on tärkeää; uupunut mieli tai keho ei pärjää tulevassa työssä. Viisas organisaatio rakentaa työyhteisön ja yksilöiden hyvinvointia johtamisen keinoin. Tämä palvelee niin yrityksen kuin yksilön etua.

Viimeisimmät kirjoitukseni

Johtaminen

Yrityskulttuuri

Työhyvinvointi