You are currently viewing Ei kipua, ei kasvua

Ei kipua, ei kasvua

Jaoin muutama päivä sitten Twitterissä blogikirjoitukseni palautteen vastaanottamisesta ja kasvusta. Kirjoitus herätti kiinnostavaa keskustelua virheistä sekä palautteen antamisesta ja saamisesta. Osa keskustelijoista oli sitä mieltä, että virheisiin puuttumisen sijaan pitäisi keskittyä vain positiivisen käytöksen vahvistamiseen. Useimmat – kuten itsekin omassa kirjoituksessani pohdin – näkivät, että myös kriittinen palaute tulisi ottaa mahdollisuutena kasvaa.

Keskustelun jälkeen jäin vielä pohtimaan erilaisia tilanteita, joissa palautetta on hyvä antaa ja saada. Erilaiset tilanteet vaativat erilaista lähestymistapaa. On palautteen antajan viisautta ymmärtää minkälainen palaute vie henkilöä tai asiaa parhaiten eteenpäin. On tilanteita, jotka ovat merkitykseltään melko pieniä, jolloin voi olla järkevämpää vain vahvistaa hyvää ja sulkea viisaasti silmät pieniltä virheiltä ja epätäydellisyyksiltä. Ainakin kaikki lasten vanhemmat tietävät tämän.

On myös tilanteita, jotka vaativat myös virheiden tai kehittymismahdollisuuksien tarkempaa läpikäyntiä. Näissä tilanteissa voi olla kysymys asioista, jotka ovat liiketoiminnan tai työyhteisön kannalta keskeisiä tai yksilön kasvun ja hänen omien tavoitteidensa näkökulmasta tärkeitä. Tällaisissakin tilanteissa palaute voidaan antaa siten, että se tukee yksilön kasvua ja kehittymistä.

Suurin kasvu tapahtuu, kun ihminen uskaltaa kohdata asioiden, tilanteiden ja itsensä epätäydellisyyden. On tärkeää oppia hyväksymään ne tilanteet, joissa omasta parhaasta yrityksestä huolimatta toisen henkilön tai tilanteen näkökulmasta lopputulos voi olla epätyydyttävä. Näissä tilanteissa pitää uskaltaa kysyä, että ”mitä minä voisin ensi kerralla tehdä toisin”? Olosuhteet eivät saa muodostua kasvun esteeksi. Ihmiseltä tämä vaatii henkisen kypsyyden ja rohkeuden lisäksi taitoa erotella ne tilanteet, joissa on itsetutkiskelun paikka.

Epätäydellisyyksiin tai virheisiin ei kannata jäädä kiinni. Useimmat tilanteet ovat monen tekijän summa ja syyllisten etsiminen itsestä tai ympäröivästä maailmasta ei hyödytä ketään.

Kasvun kannalta on kuitenkin tärkeää pystyä neutraalisti tarkastelemaan asioita myös niissä hetkissä, kun palaute yllättää meidät tai on vaikea ottaa vastaan.

Yksilön kasvun mahdollistaminen on myös organisaatioiden kannalta tärkeää. Ne kasvavat yhtä paljon (tai vähän) kuin siinä työskentelevät ihmiset. Luottamukseen perustuva kulttuuri mahdollistaa kasvun myös kipeiden asioiden äärellä. Usein suurimmat kehitysharppaukset syntyvät näiden ansiosta.

Tulevaisuudessa menestyvät  eniten ne yritykset, jotka pystyvät rakentamaan sellaisen työympäristön, jossa palaute tukee yksilön vahvuuksia ja mahdollistaa myös turvallisen itsetutkiskelun.

 

Leave a Reply