You are currently viewing Johtamisen uudet tuulet – totta vai tarua?

Johtamisen uudet tuulet – totta vai tarua?

Useimmilla meistä etätyöt jatkuvat edelleen. Neuvoja ja vinkkejä etätyöskentelyyn eri näkökulmista on tarjolla monelta suunnalta. Omana teemana näissä nousee erilaisen johtamisen tarve. Rohkeimmat puhuvat jopa johtamisen kriisistä.

Väitän, että tämä on liioittelua. Johtamisen perusasiat säilyvät pitkälle samanlaisena riippumatta siitä, missä työskentely tapahtuu. Johtamisessa hyödynnettävät prosessit, välineet ja käytännöt saattavat vaihdella ympäristöstä riippuen. Jos kuitenkaan johtamisen perusta ei ole kunnossa, näissä onnistuminen ei tuota merkittävää kilpailukykyä tai vaikuta yksilön hyvinvointiin.

Mistä tämä perusta sitten muodostuu ja mistä lähteä liikkeelle?

  1. Luottamus
  2. Yhteinen suunta ja visio
  3. Tavoitteet ja roolien selkeys

Luottamus korostuu tänä päivänä, jossa työn murros sekä vallitseva epävarmuus tulevaisuudesta ravistelevat perusturvallisuuden tunnetta. Ihmisen tulee pystyä luottamaan, että hänen osaamiselleen on kysyntää. Johdon ja esihenkilöiden taas tulee luopua kontrollista ja luottaa henkilöstöön – myös etäällä. Kontrollista luopuminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö heidän tulisi olla läsnä tarpeen vaatiessa. Turvallisuuden tunne on yksilön perustarve, joka tulee toteutua ennen kuin voidaan puhua muista työn tuottavuuteen tai hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Ihmisen tulee pystyä luottamaan, että hänen osaamiselleen on kysyntää.

Itse- ja tiimiohjautuvuuden kasvaessa organisaatioiden yksilöillä on oltava entistä parempi käsitys yhteisestä suunnasta. Ilman sitä on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta ohjautua oikeaan suuntaan. Näkemyksen merkitys kasvaa etenkin nyt, kun monien organisaatioiden perustoiminnot ovat radikaalissa muutoksessa ja uusia toimintatapoja sekä liiketoimintaa on luotava vauhdilla. Samalla oman roolin ja tehtävän hahmottaminen ilman tulevaisuuden näkymää voi olla haasteellista.

Paljon puhutusta itseohjautuvuuden merkityksestä huolimatta, myös tavoitteiden ja roolien merkitys yksilöille on tärkeää. Selkeät tavoitteet ja käsitys omasta roolista luovat pohjan oman työn suunnittelulle, työssä onnistumiselle sekä ammatilliselle kehittymiselle. Kokemus tehtävien ja roolien selkeydestä on tärkeää myös työyhteisön toimivuuden kannalta. Yli 80% suomalaisista työntekijöistä pitääkin näiden selkeyttä keskeisimpänä omaan työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Näissä kaikissa asioissa, meillä on Suomessa vielä paljon tekemistä. Surullista kyllä, vain noin 40%:a suomalaisista työntekijöistä* kokevat, että heihin luotetaan työpaikalla. Yhteinen suunta ja visio ovat selkeitä vain noin 50% organisaatioiden työntekijöistä.

Vain noin 40%:a suomalaisista työntekijöistä kokevat, että heihin luotetaan työpaikalla.

Palaan alkuperäiseen väitteeseeni siitä, että johtamisen perusta ei juuri ole muuttunut tehdään työtä sitten mistä tahansa käsin. Valtava loikka etätyöskentelyyn vain paljastaa nopeasti ja rajusti niin hyvät kuin huonot käytännöt. Rajuimmillaan se tuo näkyviin saman ilmiön kuin lasten sadussa keisarin uusista vaatteista. Sanat eivät riitä, jos perusta ei ole kunnossa.

Haluan uskoa, että tämä vaihe toimii positiivisesti puskevana voimana rakentaa luottamusta ja suuntaa mitä tarvitsemme kaikissa organisaatioissa työelämän muuttuessa. Tässä johtamisen laadun kehittäminen on keskiössä. Panostukset siihen näkyvät niin organisaation toiminta- ja kilpailukyvynlaadussa kuin henkilöstön hyvinvoinnissa.

*Tutkimus: Työn murros Suomessa 2020, CGI. Otoskoko 1000 suomalaista työntekijää.

Blogi on alunperin julkaistu Kauppalehdessä 2.9.2020

Leave a Reply