You are currently viewing Uusi-vanha johtajuus

Uusi-vanha johtajuus

Digitalisaation ja työelämän muutoksen yhteydessä puhutaan usein uudenlaisesta johtajuudesta. Työelämän muutos on kiistaton ja etenee eri toimialoilla omaan tahtiinsa. Johtamisvalmennukset sekä kirjallisuus pursuavat erilaisia lähestymistapoja nykyisen ja tulevan työelämän johtamiseen. Keskustelu tuntuu usein kuitenkin yksipuoliselta, siinä korostuvat johtamisen ja seurannan menetelmät ja metodologiat.

Johdon ydintehtävänä on saada organisaatio ja ihmiset toimimaan yhteisiä tavoitteita kohti parhaalla mahdollisella tavalla. Väitän, että tähän liittyvät ydintaidot eivät juurikaan ole muuttuneet työelämän murroksen myötä.

Pohjimmiltaan johtaminen edellyttää ihmisten kohtaamista. Kykyä motivoida ja mahdollistaa ihmisen kasvu. Kykyä määritellä iso tehtävä, jota kohti organisaatio pyrkii sekä motivoida yksilölliset ihmiset omassa roolissaan samaa kohti. Kykyä luoda rakenteet ja toimintatavat, joissa ihmisten kasvu mahdollistuu ja vastuunotto lisääntyy. Tarvitsemme johtajia, jotka tekevät itsestään tarpeettomia kehittämällä omaa organisaatiotaan.

Usein todellisen johtajuuden este on ihminen itse. Kiire, kokoukset tai lukuisat sähköpostit tarjoavat helpon pakopaikan. Todellinen johtajuus edellyttää kykyä kohdata itsensä. Vain rehellisesti pysähtymällä oman johtajuuden ääreen on mahdollista kasvaa.

Pysähtymisen ytimessä on kaksi keskeistä kysymystä. Ensimmäinen kysymys on minkälainen johtajan haluan olla:

  • Minkälainen minä olen johtajana ja esimiehenä (ja minkälaiseksi haluan tulla)?
  • Millaiset uskomukset ohjaavat minun toimintaani?
  • Mitkä ovat minun vahvuuteni ja heikkouteni?
  • Miten ne näyttäytyvät suhteessa toimintaympäristöön ja tavoitteisiin?
  • Mitä asioita minun todella pitää johtaa?

Toinen on, että minkälaista johtajuutta minun organisaationi tarvitsee:

  • Minkälaisia muutoksia yrityskulttuurissa työelämän muutos edellyttää?
  • Mitä tämä tarkoittaa toimintatapojen ja rakenteiden suhteen?
  • Miten saan motivoitua ja innostettua ihmisiä tekemään parhaansa?
  • Miten ja millä tasolla viestin tavoittelemastamme isosta kuvasta?

Digitalisaatio ja työelämän muutos luovat puitteet, joissa johtaminen tapahtuu. Teknologia helpottaa useimpia rutiinitehtäviä viisaasti käytettynä. Tulevaisuuden työtehtävissä tarvitaan yhä enemmän johtajuutta kuin asioiden tai ihmisten manageerausta.  Johtajuuden ydin säilyy kuitenkin samana.

Muutos tähän edellyttää pysähtymistä sekä rohkeutta tarkastella omaa johtajuutta. Ainoastaan tällä tavalla pysyvän muutoksen läpivienti on mahdollista. Todellinen kasvu tapahtuu aina epämukavuusalueella.

Leave a Reply